Έντυπο γραμματίου τεμάχιο

Τύπος Εντύπου: Γραμμάτια
Διάσταση: 10x23cm
Αριθμός Φύλλων: 50 

0,10 €