ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΚΑΡΦΙΤΣΑ PRESPAN Α4 SELECT BOOK

12 χρώματα! 
Τετράδιο καρφίτσα με πολλά νεανικά θέματα στην πιο ελκυστική τιμή. 

1,80 € 1,80 €